životopis.cwok.curiculum vitae


narozen 1978 v Kolíně // 1984 - 1993 II. ZŠ Kolín // 1993 - 1997 SPŠ Grafická Praha, obor Polygrafie // 1997 - 2002 Univerzita Pardubice, FChT, obor Chemie a technická chemie, specializace Polygrafie na Katedře polygrafie a fotofyziky (KPF), obhajoba diplomové práce na téma Přenositelnost multimediálních dat mezi programy a platformami // od r. 2002 doktorské studium na KPF, Univerzita Pardubice, studijní program: Chemie a technologie materiálů, obor: Technologie makromolekulárních látek, téma: UV stabilizace disperzantů pro inkousty ink-jet tiskáren

zájmy: cestování, počítače, multimédia, digitální video, internet, grafika, cyklistika, snowboarding, kolečkové brusle, hory, čajování, bulmastif, molossové, hudba, filmy


born 1978 in Kolín // 1984 - 1993 2nd Basic School Kolín // 1993 - 1997 High School of Graphic Arts in Prague, subject Graphic Arts // 1997 - 2002 University of Pardubice, FChT, program Chemistry and technical chemistry, specialization Graphic Arts at Department of Graphic Arts and Photophysic (KPF), final thesis Portability of multimedia data among programs and platforms // since 2002 postgradual student at KPF, University of Pardubice, program Chemistry and technology of materials, specialization Technology of macromolecular matters, theme UV stabilization in dispersions for inks for ink-jet printers

interests: travelling, computers, multimedia, digital video, internet, graphic, cycling, snowboarding, inline skating, mountains, drinking of tea, bullmastiff, moloss dogs, music, movies

back